Το non stop motion animation είναι ένα παιδαγωγικό καλλιτεχνικό πρόγραμμα εκμάθησης και παραγωγής βίντεο animation με τη μέθοδο του στοπ-καρέ.  Απευθύνεται σε όλα τα παιδιά και τους εφήβους, με έμφαση σε ανήλικους πρόσφυγες και μετανάστες που μένουν σε ξενώνες και καταυλισμούς στη χώρα μας.
Το animation είναι ένα κατεξοχήν σύγχρονο και σύνθετο μέσο έκφρασης.  Παροτρύνει τα παιδιά να πάρουν τον λόγο και να εκφραστούν ελεύθερα ακολουθώντας μια συναρπαστική διαδικασία που συνδυάζει τις παραδοσιακές μορφές τέχνης, όπως το σχέδιο, τη ζωγραφική και τη γλυπτική με την ψηφιακή τεχνολογία.   Τα παιδιά κινητοποιούν τη φαντασία και την εφευρετικότητα τους στην επιλογή των υλικών για την εικαστική απεικόνιση του θέματος επιλογής τους. Εξοικειώνονται με τη χρήση της φωτογραφικής μηχανής, αποκτούν βασικές γνώσεις επεξεργασίας εικόνας και ήχου, αναπτύσσουν αφηγηματικό λόγο και σκηνοθετικές ικανότητες δουλεύοντας συλλογικά και ξεπερνώντας γλωσσικά και πολιτισμικά εμπόδια. Το πρόγραμμα αποβλέπει στην παραγωγή αυτοτελών βίντεο διάρκειας 1 έως 5 λεπτών με αυτοβιογραφικά και μυθοπλαστικά στοιχεία, τα οποία αναρτώνται στο ίντερνετ.

Non  stop motion animation is an artistic educational video project for young people, using the stop-frame animation technique. It is addressed to all children and adolescents, with a particular focus on refugees and immigrants living in shelters and camps in and around Athens, Greece.
Animation is a comprehensive contemporary medium. Its aim is to encourage children to express themselves freely following an exciting process which combines traditional fine art forms such as drawing, painting, sculpture and collage, with digital media and technology. The children activate their imagination and inventiveness in the choice of materials and the visual representation of their subject of interest. Τhey become familiarized with digital media, develop artistic, technical and storytelling skills, while working collectively and surpassing language and cultural barriers. The goal of the project is the production of short videos containing autobiographical and fictional narrative elements, which are then uploaded on the internet.

 

mellon-shelter-stop-motion-animation-class

 

Το non stop motion animation δημιουργήθηκε τον Οκτώβριο  2015 από τις εικαστικούς  Μάριον Ιγγλέση και Πηνελόπη Κουβαρά. Μετά από πρόσκληση της ΕΑΔΑΠ (Εταιρία για την Ανάπτυξη και τη Δημιουργική Απασχόληση των Παιδιών) εφάρμοσαν το συγκεκριμένο πρόγραμμα εθελοντικά για εννέα μήνες στον Ξενώνα Μέλλον που φιλοξενεί ασυνόδευτα ανήλικα παιδιά και εφήβους, όσο αυτά περιμένουν τη χορήγηση ασύλου ή τη μετάβαση τους σε άλλη χώρα.

The project was created in October 2015 by visual artists Marion Inglessi and Penelope Kouvara. At the invitation of EADAP (Society for the Development and Creative Occupation of Children), it was put into practice for a period of nine months on a voluntary basis, with the intent of offering children and adolescent refugees and immigrants residing at the Mellon shelter in Athens a series of creative activities while they wait for asylum or the next stage of their journey.

 

website-low

 

Αυτή τη σχολική χρονιά, το non stop motion animation εγκρίθηκε να συμμετάσχει στο πρόγραμμα ανοιχτά σχολεία του δήμου Αθηναίων, σε συνεργασία με τον ΚΑΡΠΟ (Κέντρο Εκπαιδευτικών Δράσεων και Διαπολιτισμικής Επικοινωνίας)  και αναμένεται να υλοποιηθεί σε Δημοτικά Σχολεία της Αθήνας. Παράλληλα, σκοπός  μας είναι το non stop motion animation, να συνεχίσει να εφαρμόζεται και να αναπτύσσεται σε περισσότερα σχολεία, ξενώνες και καταυλισμούς προσφύγων στην Αττική.

This year, the  non stop motion animation project has been chosen to participate in the open schools initiative program of the Municipality of Athens in collaboration with KARPOS (Center of Education and Intercultural Communication).
Furthermore, our objective is for the  non stop motion animation project to continue being applied and developed in schools, camps and shelters in Attica.

 

 

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save